MiastoLab

Idea

MiastoLab nie jest konferencją, kongresem, festiwalem ani seminarium. Nie planujemy miejskiej rewolucji, ani nie tworzymy cyfrowego miasta przyszłości. MiastoLab jest jednym z węzłów złożonej sieci osób, narracji i instytucji tworzących kulturę miejsca, tymczasową przestrzenią spotkań ludzi z różnych środowisk, pracujących wspólnie nad nowymi pomysłami i alternatywnymi rozwiązaniami dla miasta. Jest miejskim laboratorium, w którym testujemy zarówno drobne ulepszenia, jak też potencjalne kierunki i scenariusze rozwoju miasta. Nawet takie, które wydają się nam zaskakujące lub wręcz nieprawdopodobne.

Nowe media zmieniają nasz sposób postrzegania przestrzeni miejskiej i poruszania się w niej, wzbogacając ją przy tym o dodatkowe warstwy informacji  używane codziennie mapy, rozkłady jazdy, społecznościowe mechanizmy rekomendacji itd. Umożliwiają one użytkownikom nadawanie znaczeń i podejmowanie działań na rzecz miasta, tworząc zalążki usieciowionej sfery publicznej. Te same technologie stają się też nowymi narzędziami badawczymi, dającymi nadzieję na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w mieście.

Medialab Katowice korzysta z tych możliwości, by tworzyć alternatywne narracje na temat miasta. Wykorzystując różne media i niekonwencjonalne sposoby opowiadania historii, badamy przestrzeń dźwiękową, inspirujemy się miejską typografią, za pomocą wizualizacji danych odkrywamy niedostrzegane wcześniej zależności i niuanse. Wiedzę teoretyczną o mieście i mediach weryfikujemy w praktycznych realizacjach na pograniczu sztuki i projektowania. W programie dominują interdyscyplinarne warsztaty i zespoły zadaniowe wykonujące zadania pod okiem autorytetów z różnych dziedzin. Dużą wagę przywiązujemy do metod działania, starając się znaleźć równowagę pomiędzy oddolnymi i eksperckimi modelami pracy.

Listopadowy MiastoLab będzie okazją do krytycznej analizy oddolnych sposobów pozyskiwania informacji oraz narzędzi pracy z danymi. Interesować będą nas inspiracje lokalnym dziedzictwem w projektowaniu, a także twórcze próby łączenia tradycji z nowymi mediami. Pokażemy m.in. jak wykorzystać czujniki open source w przestrzeni miasta, jak pozyskiwać z sieci dane na jego temat, a następnie wizualizować je w czasie rzeczywistym. Zastanowimy się nad możliwością wykorzystania powyższych praktyk i technologii w działaniach miejskich aktywistów oraz organizacji pozarządowych. Sięgniemy także do spekulatywnych metod projektowania, które uwzględniają istniejące problemy, a ponadto pomagają w projektowaniu zmiany i wyznaczaniu kierunków rozwoju miasta.

Podczas spotkania szukać będziemy nowych form partycypacji. Podejmiemy dyskusję nad nielicznymi polskimi inicjatywami promującymi otwarty dostęp do danych (open data). Zaprezentujemy przy tej okazji koncepcję Katalogu Daniel, będącą rezultatem katowickiej edycji Open Data Day. Przyjrzymy się w sposób krytyczny idei inteligentnych miast (smart cities), pytając czy mogą one służyć nie tylko efektywności w zarządzaniu jego zasobami, ale także sprzyjać oddolnym inicjatywom mieszkańców i eksploratorów przestrzeni miejskiej.

Zaprezentujemy również projekty zrealizowane przez Medialab Katowice w 2013 roku, m.in. badania środowiska dźwiękowego, stworzone specjalnie dla Katowic kroje pisma, nowatorskie sposoby prezentacji danych dotyczących bezrobocia czy prototyp smsowego systemu informacji o stanie powietrza w mieście.

W ramach MiastoLabu odbędzie się także inauguracja najnowszego projektu edukacyjno-badawczego Medialabu zatytułowanego Modern City in the Making. Katowice 1865–2015. Przedsięwzięcie składające się z cyklu seminariów, warsztatów i prac zespołów roboczych jest próbą reinterpretacji i dostosowania języka wizualnego Isotype do środowiska mediów cyfrowych, a ponadto stawia sobie za cel przedstawienie w atrakcyjny sposób najważniejszych wydarzeń dokumentujących dynamiczny rozwoju Katowic.