Wizualizacja danych i otwarte miasta

IMG_0035

IMG_0155

IMG_9446

WARSZTATY_NET_50

W listopadzie 2012 roku rozpoczęliśmy dyskusję o korzyściach płynących z otwartego dostępu i wizualizacji danych na temat miasta. Zaprosiliśmy osoby z różnych krajów i instytucji, prezentujących odmienne filozofie i praktyki pracy z danymi, zastanawiając się, które z nich sprawdziłyby się najlepiej w Katowicach. Seminarium towarzyszyły warsztaty  prowadzone przez Adama Cooke’a i Liz Edwards (praca z danymi) oraz Annę Maj (mapowanie miasta).

Prelegenci:
Michael Badics, Ars Electronica Solutions
Adam Cooke, North Wales School of Art & Design
Elizabeth Edwards, HighWire, Lancaster University
Louise Francis, Mapping for Change, London
Krzysztof Trzewiczek, Medialab Katowice

Informacja odgrywa coraz większą role w funkcjonowaniu miasta – zarządzaniu, planowaniu rozwoju i codziennym życiu mieszkańców. Nowe technologie zmieniają sposób, w jaki doświadczamy i poruszamy się w przestrzeni, umożliwiają nadawanie jej nowych znaczeń. Informacja zmienia również nasze postrzeganie sfery publicznej, tworzonej równolegle w przestrzeni miasta i mediów społecznościowych.

Jakie korzyści może przynieść mieszkańcom otwarty dostęp do danych o mieście? Rządzący widzą w nich szanse na szybszy rozwój gospodarczy (ale również wyzwanie związane z transparentnością swoich działań). Mieszkańcy z kolei, mając precyzyjne informacje, mogliby teoretycznie podejmować lepsze decyzje i skuteczniej realizować swoje cele.

Wraz z rosnącą liczbą i rolą danych pojawia się potrzeba ich lepszego zrozumienia. Zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów od zarządzania: analityków, programistów, projektantów. Jak sprawić, żeby dane były bardziej dostępne a miasto otwarte? Jak uczynić je przyjaznym dla mieszkańców? W jaki sposób możemy poprawić jakość przestrzeni publicznej?

Zaprezentowaliśmy różne strategie działania wdrażane przez urzędy miast i instytucje, ale przede wszystkim inicjatywy oddolne, takie jak infoaktywizm, dziennikarstwo danych (data journalism) i oddolne mapowanie miasta. Interesowało nas w szczególności wykorzystanie danych na rzecz zmiany społecznej.

Przedmiotem naszego zainteresowania były także przedsięwzięcia poświęcone Katowicom. Jednym z nich jest projekt eco21.pl fundacji Mapping for Change z Londynu, realizującej z lokalnymi NGO program mapowania miasta.