Wizualizacja jako metoda zmiany

  • OPEN_DATA_DAY_NET-141
  • OPEN_DATA_DAY_NET-145
  • OPEN_DATA_DAY_NET-168
  • OPEN_DATA_DAY_NET-170
  • OPEN_DATA_DAY_NET-172
  • Open Data Day

Czy proces wizualizacji może być odwrócony w taki sposób, by dostarczał informacji nie o tym, jak świat i procesy w nim zachodzące wyglądają obecnie, lecz o tym co zrobić, by w przyszłości wyglądały tak, jak sobie wymarzymy? Podczas listopadowego MiastoLabu Marek Kultys wygłosi prezentacje oraz przedstawi wyniki warsztatów Odwrócenie ról realizowanych w lutym 2013 roku w ramach katowickiego Open Data Day.

Warsztaty prowadzone przez Marka Kultysa i Lina Aue Pogatschnigg były próbą połączenia projektowania informacji oraz designu spekulatywnego. Chcieliśmy odwrócić tradycyjne roli wizualizacji tak, by móc ją wykorzystać w sposób zadaniowy,  a nie opisowy — jak to zazwyczaj ma miejsce. Wizualizacja stała się dzięki temu narzędziem poznawczym.

Podobnie jak w przypadku tablicy Mendelejewa, w której od początku uwzględniono istnienie nieznanych wówczas ludzkości pierwiastków, tak i nasze wizualizacje spełniały rolę mapy z precyzyjnie wykreślonymi białymi plamami. W nich stworzyliśmy miejsce do spekulacji, teoretyczny poligon do testowania pomysłów i koncepcji, które wyznaczyły nam szlak wprowadzania wybranych zmian.

Pobierz pełne podsumowanie warsztatów (pdf)